Ruch 11 listopada apeluje do rządu RP o natychmiastowe podjęcie negocjacji z rządem Izraela dotyczących warunków uznania Jerozolimy za stolicę państwa Izrael. Uważamy, że powinno to być powiązane ze zrzeczeniem się przez państwo Izrael oraz organizacje żydowskie na całym świecie wszelkich roszczeń finansowych wobec Polski za mienie utracone w wyniku II wojny światowej. Polska była jedynym państwem, w którym naród żydowski posiadał pełnię praw i przywilejów.
Uważamy też, że Polacy i Żydzi powinni podjąć wspólne działania mające na celu uzyskanie od rządu Republiki Federalnej Niemiec rekompensaty finansowej za zbrodnie i zniszczenia dokonane podczas II wojny światowej.

Ruch 11 Listopada
Jedyna antykomunistyczna i biblijna partia w historii Polski

Marian Kowalski, prezes
pastor Paweł Chojecki, wiceprezes
mecenas Andrzej Turczyn, wiceprezes

 

A statement of November 11 Movement concerning the status of Jerusalem

The November 11 Movement is appealing to the Polish government for starting negotiations with Israel concerning conditions of recognizing Jerusalem as the capital of Israel. We believe that one of such conditions should be Israel and Jewish organizations’ renouncement of any financial claims against Poland for the property lost by Jewish people in the World War II. Poland has always been the only country giving Jewish people living in our country all the rights and privileges enjoyed by the Polish part of Poland’s population.

We also believe that Polish and Jewish people should make common moves towards making the German government financially compensate for the crimes and destruction caused by Germany in the World War II.

Leaders of the November 11 Movement,
the only anti-Communist and Biblical party in Poland`s history

Marian Kowalski,
Pastor Pawel Chojecki,
Attorney Andrzej Turczyn,