Ruch 11 Listopada wyraża poparcie dla prezydenta Donalda Trumpa, który w dniu 25 marca podpisał dekret uznający suwerenność państwa Izrael nad Wzgórzami Golan

Partia polityczna Ruch 11 Listopada wyraża uznanie i poparcie dla Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Donalda Trumpa, który w dniu 25 marca podpisał dekret uznający suwerenność państwa Izrael nad Wzgórzami Golan.

Prawo państwa Izrael do tego terytorium nie tylko pochodzi od Boga, jak jest to napisane w Biblii, ale także wynika z historii – zarówno tej odległej, czyli z czasów największych królów Dawida i Salomona, którzy panowali nad tymi ziemiami, jak i z tej najnowszej, oraz z porozumień zgodnych z prawem międzynarodowym, jak np. deklaracją Balfoura z 1917r. czy konferencją San Remo z 1920r.

Wzywamy Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłocznego uznania suwerennej władzy państwa Izrael nad Wzgórzami Golan.

Stanie po stronie historycznej prawdy jest podstawowym zadaniem prawego i sprawiedliwego rządu.

Ruch 11 Listopada
Michał Fałek, prezes
pastor Paweł Chojecki, wiceprezes
Andrzej Turczyn, wiceprezes