Partia Ruch 11 Listopada o #POLEXIT [OŚWIADCZENIE]/ November 11 Movement about #POLEXIT [STATEMENT]

Oświadczenie partii Ruch 11 Listopada
w sprawie rozpoczęcia dyskusji o POLEXICIE

Ruch 11 Listopada wzywa wszystkie środowiska polityczne, autorytety moralne, a w szczególności dziennikarzy polskich do rozpoczęcia publicznej, ogólnonarodowej dyskusji na temat opuszczenia strefy Schengen i ewentualnie Unii Europejskiej w obliczu nasilających się tendencji antynarodowych, które zaowocowały głosowaniem przeciwko Węgrom 12 września br. w Parlamencie Europejskim. 

Uważamy, że niszczenie pozycji państw narodowych w UE będzie się nasilało, co zagraża dalszemu istnieniu polskiego narodu i naszego państwa. W tej sytuacji konieczne jest podjęcie publicznej, ogólnonarodowej debaty o przyszłości Polski w UE. 

Partia Ruch 11 Listopada
Michał Fałek, prezes
Pastor Paweł Chojecki, wiceprezes
mec. Andrzej Turczyn, wiceprezes

 

A November 11 Movement statement
concerning a debate about 
POLEXIT

The November 11 Movement is calling all political circles, moral authority figures and Polish journalists in particular Polish journalists to begin a public, nationwide debate about leaving the Schengen Area or, alternatively, the European Union. We think such a move is necessary in the face of increasing anti-national tendencies among the EU authorities. Such tendencies have recently resulted in voting against Hungary in the European Parliament on November 12.

We think that the process of undermining the position of nation states in the EU is going to intensify and will consequently threaten the existence of both Polish nation and our country. Therefore, starting a public, nationwide debate about Poland’s future in the EU is necessary.

November 11 Movement
– the only anti-communist and Bible-based
political party in the history of Poland

Michał Fałek, President
Pastor Paweł Chojecki, Vice President
Attorney Andrzej Turczyn, Vice President