Partia Ruch 11 Listopada popiera niepodległościowe dążenia Tajwanu

W setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę pragniemy wyrazić nasze poparcie dla niepodległościowych dążeń Tajwanu Tajwanu.

Polacy doskonale rozumieją, co znaczy okupacja i niewola. Przez wieki nasz kraj był wielokrotnie najeżdżany i okupowany przez ościenne państwa. Wiemy też doskonale, czym jest komunizm. Polska przez ponad pół wieku była rządzona przez komunistów, czego skutki odczuwamy do dziś.

Wobec tego Ruch 11 Listopada popiera prawo narodu tajwańskiego do samostanowienia i niepodległości! Stanowczo sprzeciwiamy się imperializmowi komunistycznych Chin.
W przeszłości nasi przodkowie wielokrotnie walczyli „za wolność naszą i waszą”, dlatego wzywamy wszystkich wolnych Polaków: pójdźcie w ich ślady – stańcie po stronie niepodległości i wolności!

Ruch 11 Listopada
Michał Fałek, prezes
Pastor Paweł Chojecki, wiceprezes
Andrzej Turczyn, wiceprezes