Pierwsza prawdziwie antykomunistyczna i oparta na biblijnym fundamencie partia polityczna – Ruch 11 Listopada – oficjalnie wchodzi do polityki! Jak poinformował mecenas Andrzej Turczyn: w piątek 09 lutego 2018 roku partia postanowieniem sądu została wpisana do ewidencji partii politycznych, co oznacza, że może bez przeszkód i w sposób sformalizowany prowadzić swoją działalność.

Prezesem partii został – jeden z trzech muszkieterów Ruchu 11 Listopada – Marian Kowalski.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, dla których hasło: Bóg, Honor, Ojczyzna nie jest pustym frazesem oraz tych, których serce bije mocno po prawej stronie!

Andrzej Turczyn: “Naszym wzorcem, pragnieniem i marzeniem są te standardy, które są w USA. (…) Oni maja Konstytucję, która liczy 7 artykułów i dwadzieścia kilka poprawek i na tej bazie działa całe państwo od kilkuset lat! Partia musi mieć niewiele więcej, a może mniej. Udało się napisać statut na 7 stronach, z czego pierwsza strona to jest preambuła odwołanie się do Deklaracji Niepodległości Polski (wzorowanej na Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych) i mamy bardzo krótki statut 39 punktów.”

Marian Kowalski: “Oczywiście tworzenia struktur jest bardzo ważne, chcemy, aby te osoby które przez ostatnie 2 lata zwłaszcza związały się z nami przy okazji tego projektu medialnego, sprawdziły się w działalności organizacyjnej wzięły na siebie funkcje koordynatorów regionalnych. Zaznaczam, że chciałbym, aby do działalności w partii politycznej zgłaszali się ludzie, którzy chcą działać w polityce. Muszą się liczyć z tym, że muszą wziąć na siebie obowiązek. To nie jest fan club Mariana Kowalskiego, tylko miejsce, gdzie Polscy patrioci, którzy zgadzają się z naszymi poglądami, które głosimy już od dawna, a krystalizujemy w obliczu aktualnej sytuacji politycznej w Polsce i na świecie, z pełną świadomością przychodzili do nas, celem aktywnej działalności. Ci, którzy chcą pozostać w luźnej formule klubowiczów, oczywiście też mogą, ich nie będzie dotyczyła dyscyplina partyjna

Pastor Paweł Chojecki: “Jeszcze pewnie długo nie będziemy mieli wsparcia mediów ogólnokrajowych, ale mamy armię wiernych widzów, wiernych Polaków, którzy maja takie same marzenia o Polsce jak my.”

Co wyróżnia naszą partię?

Marian Kowalski: “Antykomunizm. O ile był taki moment w dziejach Polski, że kwestia komunizmu i antykomunizmu była niepierwszoplanowa, to w obliczu zagrożenia tzw. Jedwabnym Szlakiem, działalności agenturalnej, propagandowej, agitacji na teranie Polski lobby chińskich komunistów, którzy chcą uwikłać Polskę w ten projekt Jedwabnego szlaku jasno mówimy – komunizm zagraża Polsce.Komunizm chiński będący w sojuszu z imperialnymi planami Rosji Putinowskiej oraz Unią Europejską. Unia Europejska nie jest projektem , który kiedykolwiek nam się podobał – to wybryk lewacki dyscyplinujący Polskę. Chcemy prowadzić politykę zbliżenia Polski na zasadach partnerskich z USA. Projekt bliskiej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi na zasadach sojuszu politycznego, gospodarczego, militarnego.”

Andrzej Turczyn: “Celem Ruchu 11 Listopada jest budowa państwa polskiego gwarantującego obywatelem społeczeństwa obywatelskiego, które swoje wartości czerpie z przekazu zawartego w Biblii, a za najlepszą formę sprawowania władzy uznaje republikański system rządów, ochronę naturalnych praw, w szczególności prawo do życia, do wolności, prawo do ubiegania się o szczęście, prawo do posiadania i noszenia broni. Nasze praw pochodzą od Stworzyciela, a naszym zadaniem jest jedynie dbać o to, aby Polacy mogli z tych praw w pełni korzystać.”

Pastor Paweł Chojecki: “Państwo oparte na Biblii daje największą przestrzeń wolności w dziejach cywilizacji człowieka (patrz USA). To, że bierzemy wartości z Biblii (prawa daje nam Bóg, nieważne do jakiego kościoła należymy czy jesteśmy ateistami) – ten fakt właśnie gwarantuje, że wszyscy obywatele są traktowani równoprawnie w państwie. Ważną część przesłania biblijnego, która w dzisiejszej polityce ma istotny, kluczowy wpływ dla wielu ludzi jest władza rodzicielska. Bóg dał dzieci rodzicom, nie państwu, nie żłobkom, nie opiece społecznej czy jakiemuś innemu tworowi. Ruch 11 Listopada będzie walczyć, aby przywrócić prawa, które rodzicom nadał Stwórca, polskim rodzicom! Żadnych nakazów szczepień, żadnych przymusów ubezpieczeń, przymusów szkolnych itd. To jest nasz cel dalekosiężny.”