Petycja do Prezydenta Donalda Trumpa o pomoc w uzyskaniu reparacji wojennych od Niemiec i Rosji

Dzięki konsekwentnej polityce Stanów Zjednoczonych wiele państw i narodów doczekało się już stosownych rekompensat za II wojnę światową. Niestety, naród polski pozostawiony w 1944 roku pod okupacją rosyjską do dzisiaj nie doczekał się sprawiedliwego naprawienia krzywd wyrządzonych przez niemieckich i rosyjskich agresorów.

Wolni Polacy zwracają się do Stanów Zjednoczonych, zwycięzcy II wojny światowej i gwaranta pokojowych porozumień powojennych, o pomoc w odzyskaniu reparacji wojennych od rządów Niemiec i Rosji.

Uzyskanie tej dziejowej sprawiedliwości jest nie tylko ważne z powodów moralnych i historycznych, ale stanowi kluczową sprawę w osiągnięciu przez Polskę roli silnego sojusznika Stanów Zjednoczonych, szczególnie w obliczu tworzącego się na terenie Europy i Azji zagrożenia w postaci nowego Imperium Zła.

Ruch 11 Listopada

PODPISZ PETYCJĘ:
https://petitions.whitehouse.gov/petition/petition-president-donald-trump-assisting-poland-obtaining-war-reparations-germany-and-russia

 

Aby Twój głos był ważny, potwierdź go w mailu, który dostaniesz na podany przez Ciebie adres. Petycję można podpisać po ukończeniu 13 roku życia.


Petition to President Donald Trump for assisting Poland in obtaining war reparations from Germany and Russia

Thanks to the consistent policy of the United States of America, many countries and nations have already received adequate compensation for World War II. Unfortunately, in 1944 the Polish nation was left under the Russian occupation and has not yet received just compensations for the wrongs inflicted by German and Russian aggressors.
Free Poles are appealing to the USA, the victor in World War II and the guarantor of the post-war agreements, for assistance in regaining war reparations from Germany and Russia.
Achieving this historical justice is important for moral and historical reasons. Moreover, it plays a key role in Poland becoming a strong ally of the United States in the face of the threat that arises in Europe and Asia – a new Empire of Evil.

Ruch 11 Listopada/November 11 Movement 

SIGN HERE:
https://petitions.whitehouse.gov/petition/petition-president-donald-trump-assisting-poland-obtaining-war-reparations-germany-and-russia

Please check your mailbox and confirm your vote there! The petition can be signed after the age of 13.