Poles congratulate President Jair Bolsonaro, the Brazilian Trump! / Polacy gratulują brazylijskiemu Trumpowi, Prezydentowi Bolsonaro!

Mr. Jair Bolsonaro
President of the Federative Republic of Brazil

          On behalf of the members and supporters of the November 11 Movement, we would like to congratulate you on your election as President of the Federative Republic of Brazil.

We are certain that your election will bring a success to the Brazilian nation. We believe that your constant referring to biblical, Christian values is the best way to achieve such a success.

In Poland we still have to deal with the remnants of the godless communist system. The current government, though claiming to be a patriotic one, is in fact implementing socialistic anti-values and the program of sustainable development, which is only a new form of communism.

As members and supporters of our party, the November 11 Movement, we share the same values as you and therefore we would like to express our greatest joy at the future changes that your election will bring to Brazil.

November 11 Movement
– the only anti-communist and Bible-based
political party in the history of Poland

Michał Fałek, President
Pastor Paweł Chojecki, Vice President
Attorney Andrzej Turczyn, Vice President

 

 

Jair Bolsonaro
Prezydent
Federacyjnej Republiki Brazylii

 

          W imieniu członków i sympatyków partii politycznej Ruch 11 Listopada, składamy Panu Prezydentowi gratulacje z okazji wyboru na urząd Prezydenta Federacyjnej Republiki Brazylii.

Jesteśmy przekonani, że wybór Pana na Prezydenta Brazylii da Pańskiemu Narodowi powodzenie. Odwoływanie się przez Pana do biblijnych, chrześcijańskich wartości jest do tego najlepszą drogą.

W Polsce niestety wciąż mamy do czynienia z pozostałościami bezbożnego systemu komunistycznego, a obecny rząd, choć mówi o sobie patriotyczny, realizuje socjalistyczne antywartości i program zrównoważonego rozwoju, będący formą nowego komunizmu.

My członkowie i sympatycy partii politycznej Ruchu 11 Listopada, podzielając te same co Pan wartości, z wielką radością przyjmujemy zmiany jakie wraz z objęciem przez Pana urzędu, nastąpią w Brazylii.

Partia Ruch 11 Listopada
Michał Fałek, prezes
Pastor Paweł Chojecki, wiceprezes
mec. Andrzej Turczyn, wiceprezes