Ruch 11 Listopada zwraca się do Stanów Zjednoczonych jako zwycięzcy II wojny światowej i gwaranta pokojowych porozumień powojennych o pomoc w uzyskaniu reparacji wojennych od Niemiec i Rosji.

Stany Zjednoczone wyszły z II wojny światowej jako supermocarstwo, a klęskę Niemiec przypieczętowały konferencjami pokojowymi z Wielką Brytanią i sowiecką Rosją. W tym sensie uznajemy odpowiedzialność i przywództwo Stanów Zjednoczonych w sprawiedliwym naprawieniu krzywd, jakie wyrządziła światu II wojna światowa rozpoczęta przez Hitlera i Stalina, którzy wspólnie najechali Polskę w 1939 roku. Wiele państw i narodów doczekało się już stosownych rekompensat za II wojnę światową dzięki konsekwentnej polityce Stanów Zjednoczonych. Niestety, naród polski pozostawiony w 1944 roku pod okupacją rosyjską do dzisiaj nie doczekał się sprawiedliwego naprawienia krzywd wyrządzonych przez niemieckich i rosyjskich agresorów.

W związku z tym Wolni Polacy skupieni wokół partii Ruch 11 Listopada zwracają się do Prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa o pomoc w odzyskaniu reparacji wojennych od rządów Niemiec i Rosji.

Uzyskanie tej dziejowej sprawiedliwości jest nie tylko ważne z powodów moralnych i historycznych, ale stanowi kluczową rolę w osiągnięciu przez Polskę roli silnego sojusznika Stanów Zjednoczonych. Szczególnie w obliczu tworzącego się na terenie Europy i Azji zagrożenia w postaci nowego Imperium Zła.

Jednocześnie też deklarujemy, że jeśli Bóg powierzy kiedyś w nasze ręce rząd w Polsce, jesteśmy gotowi przekazać stosowną część uzyskanych dzięki pomocy Stanów Zjednoczonych rekompensat za II wojnę światową państwu Izrael, którego obywatele oraz ich przodkowie jako polscy obywatele doświadczyli ogromu nieszczęść i utraty mienia w wyniku morderczej polityki hitlerowskich Niemiec i stalinowskiej Rosji.

Ruch 11 Listopada
Michał Fałek, prezes
pastor Paweł Chojecki, wiceprezes
Andrzej Turczyn, wiceprezes