Odpowiedź na postulat Toma Rogana z Washington Examiner.

Postulat, by przenieść przynajmniej część wojsk i baz USA z Niemiec do Polski w odpowiedzi na wzrastające zagrożenie ze strony Rosji i niechęć Niemiec do odpowiedniego wspierania NATO, jest jak najbardziej słuszny! Od dawna znajduje się on w programie politycznym środowiska telewizji IPP i partii Ruch 11 Listopada.

By postulat ten mógł zostać skutecznie i trwale wprowadzony w życie, potrzebne jest wzięcie pod uwagę następujących okoliczności:

1. Sojusz wojskowy i polityczny pomiędzy USA i Polską będzie mocniejszy, gdy oprze się go na wspólnym fundamencie cywilizacyjnym.

Polska po 1944 roku znalazła się pod okupacją Rosji Sowieckiej (szczegółowo opisał to ambasador USA w Warszawie Arthur Bliss Lane w książce „I saw Poland Betrayed”). Komuniści podporządkowali sobie Kościół katolicki, do którego należy ponad 95% Polaków. Jednocześnie Armia Podziemna (Żołnierze Wyklęci) dalej prowadziła walkę partyzancką z Rosjanami. Ostatni żołnierz poległ w walce w 1963 r. Te klęski ukształtowały nowy typ Polaka-georealisty, który godzi się z dominującą rolą Rosji w zamian za pozory wolności i dobrobytu. Człowiek ten nie rozumie właściwie pojęć: wolność, demokracja czy republika. Po 1989 roku Polska formalnie odzyskała niepodległość, ale niewola mentalna i dominacja byłych komunistów we wszystkich sferach życia społeczno-politycznego pozostały. Atrybuty państwa cywilizacji zachodniej (wybory, społeczeństwo obywatelskie, niezależne sądy itp.) są w Polsce nadal tylko zewnętrzną atrapą.

By zmienić ten smutny stan rzeczy, musi nastąpić odnowa duchowo-moralna Polski oparta na Biblii oraz wartościach republikańskich, które kiedyś cechowały państwo polskie aż do początku XVII wieku, do czasu kontrreformacji. Dziś te wartości widzimy w Ameryce symbolizowanej przez prezydenturę Donalda Trumpa. Zrealizowanie takiego zadania stawia sobie za cel nasze środowisko.
Bez wspólnego rozumienia wartości republikańskich, wolności słowa, odpowiedzialności jednostki nasz sojusz będzie jedynie sojuszem wojskowo-politycznym. My chcemy, by był sojuszem cywilizacyjnym, sojuszem wspólnych marzeń wolnych ludzi!

2. By stać się wiarygodnym i realnym sojusznikiem USA, Polska musi być silnym państwem we wszystkich jego obszarach.

Obecny ustrój Polski to socjalizm. Gdy Prezydent Trump gościł w Warszawie w lipcu 2017 roku, słusznie zauważył, że naszym wrogiem jest ogromna biurokracja i fiskalizm. Wszystkie partie polityczne, jakie dotychczas rządziły Polską, były w dużym stopniu socjalistyczne i nie doprowadziły do rozliczenia z komunizmem. Nie przeprowadzono u nas dekomunizacji ani lustracji (na terenie Niemiec Wschodnich nastąpiły te procesy i z samych tylko sądów odeszło 80% sędziów). Obecnie tylko nasze środowisko definiuje się jako partia antykomunistyczna żądająca Norymbergi dla komunistycznych zbrodniarzy. Polska czeka także na wyzwolenie z socjalistycznej biurokracji i na prawdziwie wolną gospodarkę budującą polską klasę średnią.

Jeśli nasze postulaty nie zostaną szybko wprowadzone, Polska pozostanie słaba, zależna od finansowej pomocy z zewnątrz (UE, ChRL) i niestabilna w geopolityce. Początek tego roku i konflikt z Izraelem to pokazał – od razu pojawiły się głosy, by rozluźnić sojusz z USA i szukać pomocy w komunistycznych Chinach czy Rosji.

3. Choć uważamy za konieczne rozmieszczenie w Polsce nowych wojsk USA i STAŁYCH baz wojskowych wraz z programem Nuclear Sharing, przestrzegamy przed całkowitym wyprowadzeniem wojsk USA z Niemiec.

Niemcy od około 300 lat stale kierują się ku sojuszowi z Rosją. Dziś do tego bloku dołączyły komunistyczne Chiny, by wspólnie zbudować Eurazję, która ma pokonać USA. Niemcy tylko formalnie są w NATO, a świadczy o tym nie tylko odmowa wobec USA, by przeznaczać 2% PKB na wspólną obronę, ale i stałe zwiększanie szkodliwej dla Polski i USA współpracy gospodarczej z Rosją i Chinami (Nord Stream, Jedwabny Szlak itp.). Do utrzymywania Niemiec w ryzach konieczne są bazy wojsk USA i GB oraz budowa polityczno-wojskowego sojuszu państw Europy Środkowo-Wschodniej, tzw. Trójmorza. Dziś ten obszar kontrolowany jest w dużym stopniu przez Rosję (surowce energetyczne i postkomunistyczna agentura), Niemcy (UE) oraz coraz wyraźniejszą ekspansję gospodarczą i kulturalną (Instytuty Konfucjusza) komunistycznych Chin.

Wniosek

Jeśli polityce USA wobec Europy oprócz obecności militarnej nie będzie towarzyszyła ekspansja idei (sojusz wspólnych wartości cywilizacyjnych) oraz gospodarki, nasz obszar geopolityczny szybko odpadnie od Wolnego Świata, nasze społeczeństwa będą biedniały w wyniku ucisku biurokratycznego i eksploatacji gospodarczej ze strony Rosji, Chin i Niemiec. Niebawem żołnierze amerykańscy w takim otoczeniu będą postrzegani przez zwykłych ludzi jako wrogowie. Dziś jest ostatni czas na radykalną zmianę tych destrukcyjnych tendencji.

Pastor Paweł Chojecki, wiceprezes Partii Ruch 11 Listopada

 

Artykuł ukazał się w najnowszym numerze magazynu “Idź Pod Prąd” – już wkrótce dostępny w kioskach. Możesz zamówić go również w naszym sklepie idzpodprad.pl/sklep

 

 

 

__

Tom Rogan`s recent proposal in the Washington Examiner to relocate more U.S. troops from Germany to Poland is by all means noteworthy and commendable. Nonetheless, to make it work effectively long-term, some further considerations need to be made.

From 1944 onwards, Poland was occupied by Soviet Russia (a candid account of that period can be found in a book by Arthur Bliss Lane, former U.S. ambassador to Poland, I Saw Poland Betrayed). Polish underground army continued hopeless guerrilla warfare against the Russians until 1963, when its last soldier was killed in action. Communists gained control over the Catholic Church in mostly Catholic Poland. A long series of crushing defeats during and after WWII forged a new type of Pole – a geo-realist who agrees to the dominant position of Russia in exchange for appearances of freedom and prosperity. This new man was no longer capable of comprehending the real meaning of freedom, democracy, or republicanism.

After 1989 Poland formally regained independence, yet Communists, rebranded as democrats, continued to play a decisive role in Polish society and politics. Today, their pervasive influence is concealed behind a misleading façade of free elections, civil society, or independent courts. No wonder the long-overdue judicial reform is being vehemently opposed by the beneficiaries of the corrupt nepotistic (in)justice system.

To change this state of affairs, Poland needs a spiritual and moral revival founded on Biblical values and republican principles which characterized the Polish state until the onset of Counter-Reformation in the early 17th century. Today, many Polish patriots see republican values revived and invigorated in the United States by the presidency of Donald Trump. A political and military alliance of the U.S. and Poland will be much stronger and more enduring if it is built on a common civilizational foundation. Without the shared values of republicanism, freedom of speech and the responsibility of the individual, the U.S – Polish alliance could be reduced to military technicalities, which would not be enough to make it last in the long run. Patriotic Poles wish for a civilizational alliance of free peoples who share a dream!

To be a real and reliable ally of the United States, Poland needs to be strong in every sense. During his visit to Warsaw in July 2017, President Trump aptly pointed at bureaucracy as one of Poland`s enemies. Excessive taxes could be cited as another. Poles crave for the release from socialist bureaucracy and a truly free economy that would benefit the middle class. Poland has never been decommunized the way East Germany was, with 80 percent of Communist-era judges removed from office. All the ruling parties in Poland since 1989 have consistently failed to bring Communists to justice. Today, more than ever, Poland needs a new Nuremberg for Communist criminals.

Relocation of more U.S. troops to Poland is highly recommended; however, I would warn against hasty withdrawal of all American troops from Germany. For the last 300 years or so Germany has been inclined to form alliances with Russia. Today, China has joined the two in their plans to build Eurasia, meant to defeat the United States. Paying only lip service to its Atlantic commitments, Germany is engaging in ever closer economic ties with Russia and China, detrimental to the U.S and Poland, which proves that Germany needs an Allied safety catch, now no less than before. Moreover, a political and military alliance in Central and Eastern Europe – the so called Intermarium – is urgently needed. The region is being exponentially influenced by Russia, Germany`s EU, and the aggressive economic and propagandistic expansion of China.

Poland runs a high risk of becoming politically and economically dependent on the EU`s assistance and Chinese investments. The recent conflict with Israel has sparked calls for loosening ties with the U.S. and turning to China or Russia instead. If the U.S. European policies do not include spreading civilizational values, Poland will decline economically due to its overgrown bureaucracy and exploitation by Russia, Germany and China. The entire region may soon be lost to the free world, and American soldiers may begin to be perceived as enemies by the local populations. It is high time that these dangerous and destructive trends were reversed.

Pastor Paweł Chojecki, Vice Chairman of the November 11 Movement Party

 

A Petition to President Donald Trump regarding an international investigation into the April 10, 2010 plane crash in Smolensk

Sign here:https://petitions.whitehouse.gov/petition/petition-donald-trump-calling-international-investigation-smolensk-plane-crash-april-10th-