Deklaracja oraz Ankieta członkowska partii Ruch 11 Listopada
Prosimy o wysyłanie poniższych dokumentów w formie papierowej – listem poleconym na adres:
IPPTV ul. Krakowskie Przedmieście 68/9 20-076 Lublin

Statut partii politycznej Ruch 11 Listopada