Deklarację  wraz z podpisaną klauzulą RODO oraz Ankietę członkowską prosimy o wysyłanie poniższych dokumentów w formie papierowej – listem poleconym na adres:
IPPTV ul. Krakowskie Przedmieście 68/9 20-076 Lublin

Statut partii politycznej Ruch 11 Listopada