Wybrane postulaty programowe partii Ruch 11 Listopada:

Ruch 11 Listopada to pierwsza w Polsce prawdziwie antykomunistyczna i oparta na biblijnym fundamencie partia polityczna.

Państwo oparte na wartościach biblijnych daje największą przestrzeń wolności w dziejach cywilizacji człowieka (patrz USA). Wartości, które czerpiemy z cywilizacji chrześcijańskiej, gwarantują równe traktowanie wszystkich obywateli w państwie, bez względu na wiarę czy wyznawany przez nich światopogląd.

Jeszcze w XVI wieku Polska była najwspanialszym państwem pod niebem i największym w Europie! Mieliśmy państwo i armię, przed którymi drżał świat islamu i ruski car, a wieść o zagładzie potęgi germańskiej pod Grunwaldem wciąż brzmiała w całej zachodniej Europie. Nasi przodkowie zbudowali najwspanialszy produkt cywilizacji chrześcijańskiej – chrześcijańską republikę zapewniającą swoim obywatelom wolność sumienia i wyznania. Byliśmy oazą wolności i potęgą, do której po ratunek i nowe życie pielgrzymowali wszyscy uciskani z Europy i Azji. 

Nasza republika, zwana po naszemu Rzeczpospolitą, stała się drugim domem dla przedstawicieli wielu narodów i religii. Ugościliśmy dalekich Ormian, Tatarów, Szkotów, Holendrów i wielu innych, a Żydzi nazwali Polskę „paradis Judaeorum” („raj dla Żydów”, jako pierwszy określenia tego użył żyjący w XVI w. krakowski rabin – Mojżesz Isserles). XVI wiek z racji niebywałego rozwoju państwa nazwano Złotym Wiekiem.

Ruch 11 Listopada odwołuje się do tradycji I Rzeczypospolitej. Chcemy, by Polska była znowu krajem wolności obywatelskich, ale też i państwem prawa. Krajem, który jest przyjazny dla każdego, komu leży na sercu dobro wspólne i chce budować naszą Ojczyznę. Z drugiej jednak strony chcemy, by Polska była krajem, który jest w stanie obronić się przed agresją obcych państw oraz obcych kultur, które chcą zabrać naszą wolność i zniszczyć kulturę.

Dla Ruchu 11 Listopada kwestia walki z komunizmem jest pierwszoplanowa, gdyż w obliczu zagrożenia tzw. Jedwabnym Szlakiem, działalności agenturalnej, rosyjskiej agresji na Gruzję i Ukrainę, propagandowej agitacji na terenie Polski lobby chińskich komunistów, którzy chcą uwikłać Polskę w projekt Jedwabnego Szlaku jasno mówimy – komunizm nadal zagraża Polsce.

Pragniemy, by Polska była silnym państwem na arenie międzynarodowej oraz by polski paszport wzbudzał szacunek za granicą. Dlatego chcemy prowadzić politykę zbliżenia Polski z USA. Naszym celem jest bliska współpraca ze Stanami Zjednoczonymi w ramach sojuszu cywilizacyjnego, politycznego, gospodarczego i militarnego.

Jednym z celów Ruchu 11 Listopada jest ochrona naturalnych praw, w szczególności prawa do życia, do wolności, do ubiegania się o szczęście, prawa do posiadania i noszenia broni. Nasze prawa pochodzą od Stworzyciela, a naszym zadaniem jest jedynie dbać o to, aby Polacy mogli z tych praw w pełni korzystać.

Niezależnie od religii i narodowości każdy, kto podziela marzenie o takiej Polsce, kto podziela wartości naszej chrześcijańskiej cywilizacji, nawet jeśli sam nie jest chrześcijaninem, ma swoje miejsce w budowaniu wielkości Rzeczpospolitej. Ma miejsce w partii Ruch 11 Listopada!

Historia uczy nas, że tylko biblijni chrześcijanie potrafili stworzyć trwałe państwa, które są schronieniem dla wszystkich uczciwych ludzi i które dają im wolność wyboru swojej drogi życiowej. Kluczowa rola chrześcijan w tych republikach nie jest zagrożeniem dla ateistów czy ludzi innych religii, ale gwarancją zachowania ich swobód. Wszelkie próby budowy ateistycznych republik doprowadziły do ludobójstwa. Wybór jest więc prosty…

Michał Fałek – prezes Ruchu 11 Listopada, inżynier, przedsiębiorca, biblijny chrześcijanin, komentator polityczny, mąż i ojciec, strzelec sportowy, animator Klubów Idź Pod Prąd.

Paweł Chojecki – wiceprezes Ruchu 11 Listopada, były ateista, dziś pastor biblijnego konserwatywnego kościoła w Lublinie, działacz i komentator społeczny, który w niespotykany sposób łączy przesłanie chrześcijańskie z bieżącymi wydarzeniami politycznymi.

Andrzej Turczyn – wiceprezes Ruchu 11 Listopada, adwokat, prezes Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni (ROMB – polski odpowiednik amerykańskiego NRA czy GOA), od wielu lat działa na rzecz odrodzenia wśród Polaków kultury posiadania broni palnej.