W logo nowej partii znalazł się biało-czerwony liść dębu, symbolizujący według słów byłego kandydata na prezydenta, siłę i tradycję.

Konserwatyzm = Antykomunizm, czyli 3xP – silny Paszport, silny Portfel, nabity pistolet… 

Dlaczego Ruch 11 Listopada ?

„…Bo kwestia niepodległości i budowy własnego państwa jest rzeczą fundamentalną, a zachowanie suwerenności jest rzeczą najważniejszą. Uważam, że ten ruch wypełni pewną lukę polityczną, zwłaszcza jeśli mamy na myśl tę część prawicową, patriotyczną, konserwatywną. Rozpoczynamy nowy marsz niepodległości Polaków! Koniec potępiania za stanie pod blokiem, nazywanie patriotów naziolami. Polska to wielki i dumny naród!”

Marian Kowalski

„…Bo ilekroć wskutek biegu wypadków koniecznym się staje dla jakiegoś narodu, by zerwał więzy polityczne krępujące go i zajął wśród potęg ziemskich oddzielnie i równorzędne stanowisko do którego upoważniają go prawa natury i jej Bóg… Uważam następujące prawdy za oczywiste: że wszyscy ludzie stworzeni są równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, że w skład tych praw wchodzi życie, wolność i swoboda ubiegania się o szczęście, że celem zabezpieczenia tych praw wyłonione zostały wśród ludzi rządy, których sprawiedliwa władza wywodzi się ze zgody rządzonych, że jeżeli kiedykolwiek jakakolwiek forma rządu uniemożliwiałaby osiągnięcie tych celów, to naród ma prawo taki rząd zmienić i powołać nowy, którego podwalinami będą takie zasady i taka organizacja władzy, jakie wydadzą się narodowi najbardziej sprzyjające dla szczęścia i bezpieczeństwa.”

Andrzej Turczyn

„To jest zupełnie nowa jakość w ogóle w historii Polski nie tylko na polskiej scenie politycznej. Jest to pierwsza inicjatywa polityczna po prawej stronie, która nie jest związana z Kościołem Rzymskokatolickim, a nawet w pewnej kontrze do tego, co robi papież Franciszek.”

Paweł Chojecki