Petition till Donald Trump, begäran om en internationell undersökning av Flygplanskraschen i Smolensk 2010-04-10.

Vi, de fria polackerna, vill framföra en bön till er, Herr President i USA, som ledare av den fria världen, för vårt lands hjälplöshet, att initiera en internationell undersökning av omständigheterna kring flygplanskraschen i Smolensk, Ryssland i 2010, som dödade den Polske presidenten tillsammans med 95 representanter från Polen. De ombordvarande var på väg till det 70nde minneshögtiden i Katyn angående massakern på Polska intellektuella, politiker, militära officerare utförda av Ryssar under andra världskriget.

Fulla anledningar till denna förfrågan och en polsk version återfinns på: http://ruch11listopada.pl/aktualnosci/a-letter-to-president-donald-trump/

Marian Kowalski, Pastor Pawel Chojecki, Advokat Andrzej Turczyn, Ledare av 11 November rörelsen, det enda Anti Kommunistiska and Bibliska partiet i Polens historia

Skriv under pretentionen: https://petitions.whitehouse.gov/petition/petition-donald-trump-calling-international-investigation-smolensk-plane-crash-april-10th-2010

Var vänlig och kontrollera din mail box och bekräfta din röst där!