Oświadczenie Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie oraz środowiska Telewizji Idź Pod Prąd w sprawie rozpoczętej na nas nagonki medialnej

Od kilku dni w mediach głównego nurtu zarówno lewicowych, jak i prawicowych (np. onet.pl, wpolityce.pl, fronda.pl, dorzeczy.pl) mamy do czynienia z bezpardonowym, jednostronnym i dyskryminacyjnym atakiem na nasz Kościół oraz prowadzoną przez nas Telewizję Idź Pod Prąd i jej Kluby. Jesteśmy bezprawnie nazywani sektą, choć jesteśmy Kościołem legalnie zarejestrowanym w Rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych (nr 132) i działającym w przestrzeni publicznej od ponad 20 lat. Dodatkowo całkowicie jednostronnie i kłamliwie relacjonowana jest sprawa odejścia z Telewizji Idź Pod Prąd Pana Mariana Kowalskiego. Zgodnie z prawem prasowym art. 12 każdy dziennikarz jest zobowiązany zachowywać szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości. Jednakże żaden z dziennikarzy piszących o nas nie zachował nawet minimum rzetelności dziennikarskiej, nie skontaktował się z nami, by poznać i przedstawić nasze stanowisko. W ramach prawa prasowego art. 31a pkt 1 prosimy o publikację sprostowania w trybie przewidzianym przez ustawę.

W sprawie zarzucanego nam przez media braku poparcia Pana Mariana Kowalskiego w zbliżającej się kampanii samorządowej fakty są następujące:

Pan Marian Kowalski miał codzienne dwa programy telewizyjne realizowane siłami naszej Telewizji, w których ogłosił start w wyborach samorządowych (12.05.2018: https://youtu.be/D7xXCvs4ZU0), wielokrotnie prezentował swój program wyborczy, a także przedstawił komitet wyborczy, z którego będzie startował.

Kościół Nowego Przymierza w Lublinie wypłacał co miesiąc Panu Marianowi Kowalskiemu honorarium w wysokości około 15 000 zł. Pochodziło ono z dobrowolnych datków widzów Telewizji Idź Pod Prąd i zgodnie z publiczną obietnicą Pana Mariana Kowalskiego miało być przeznaczane nie tylko na jego prywatne potrzeby, ale i na finansowanie jego działalności społeczno-politycznej.

Pan Marian Kowalski miał do dyspozycji ekipę medialną oraz redakcyjną Telewizji Idź Pod Prąd do relacjonowania wydarzeń politycznych, w których brał udział, do przygotowywania i publikowania jego artykułów w miesięczniku „Idź Pod Prąd” oraz druku i redakcji jego książek.

W okresie poprzedzającym kampanię wyborczą Pan Marian Kowalski został oficjalnie zgłoszony jako kandydat partii Ruch 11 Listopada, wywodzącej się z naszego środowiska, na konferencji prasowej w dniu 1.06.2018: https://youtu.be/lu3Gff68JLY

Patriotyczne Centrum Kultury Idź Pod Prąd prowadzone przez Kościół Nowego Przymierza w Lublinie było zawsze do dyspozycji Pana Mariana Kowalskiego na spotkania z wyborcami i odbywały się w nim spotkania z ludźmi, których przygotowywał do startu w najbliższych wyborach.

W naszej ocenie niewielu kandydatów w wyborach samorządowych w Lublinie mogło liczyć na tak potężne wsparcie. Prosimy więc Państwa o sprostowanie informacji, że rzekomo nie wspieraliśmy Pana Mariana Kowalskiego w zbliżającej się kampanii samorządowej. Rzeczywiście kandydaci do Rady Miasta Lublin ze środowiska Telewizji Idź Pod Prąd wycofali się z kandydowania, ale nastąpiło to dopiero w momencie, gdy Marian Kowalski przeszedł do innego środowiska politycznego i założył własny komitet niezwiązany z partią Ruch 11 Listopada ani ze środowiskiem Telewizji Idź Pod Prąd.

Paweł Chojecki
pastor Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie
i redaktor naczelny Telewizji Idź Pod Prąd