Oświadczenie partii Ruch 11 Listopada w sprawie relacji polsko-żydowskich

Z narodem żydowskim łączy Polaków ponad tysiąc lat wspólnej historii.

Król Polski Kazimierz Wielki jest uznawany za protektora Żydów. Za jego czasów, w XIV w. Królestwo Polskie stało się bezpieczną przystanią przyjmującą Żydów wygnanych z całej Europy – z Niemiec, Francji, Austrii, Hiszpanii czy Rosji.

Przed katolicką kontrreformacją XVII wieku, Polska była jednym z najbardziej tolerancyjnych państw na Ziemi! Była domem jednej z najliczniejszych społeczności żydowskich na świecie! Dlatego Polska często nazywana była “rajem dla Żydów” (po łacinie paradisus judaeorum). Szesnastowieczny polski rabin Mojżesz ben Israel Isserles powiedział pamiętne słowa: “Jeśliby Bóg nie dał Żydom Polski jako schronienia, los Izraela byłby rzeczywiście nie do zniesienia.”

Pod koniec XVIII wieku Polska została jednak rozebrana przez Rosję, Prusy i Austrię w wyniku czego zniknęła z mapy świata na 123 lata. Niepodległość została odzyskana przez Polaków w 1918 roku. Wówczas Polskę zamieszkiwało ponad trzy miliony Żydów, przy czym była to jedna z największych diaspor na świecie.

1 września 1939 roku Polska została zaatakowana przez nazistowskie Niemcy, a 17 września tego samego roku przez komunistyczną Rosję. Polskie wojsko zostało pokonane przez dwóch agresorów działających w porozumieniu (Pakt Niemiecko-Rosyjski Rippentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 r.). Jednak Polacy podczas II wojny światowej powołali do życia największy ruch oporu na świecie – Armię Krajową, która liczyła w najlepszym okresie ponad 400 tys. członków. W innych państwach Europy okupowanych przez Niemcy powstały kolaborujące z Niemcami oddziały SS. Ale nie w Polsce! W Polsce nie było też kolaborującego z Niemcami rządu. Izraelska Komisja ds. Zbrodni Wojennych szacuje, że zaledwie niecała jedna dziesiąta procenta (0,1%) etnicznych Polaków kolaborowała z Niemcami podczas II wojny.

Hitlerowskie Niemcy rozpoczęły likwidację narodu żydowskiego w okupowanej Polsce. Pomimo tego, że tylko w Polsce za pomoc Żydom groziła kara śmierci z rąk Niemców – to w Polsce powstała jedyna na świecie tajna organizacja ŻEGOTA, stworzona przez polskie państwo podziemne specjalnie by pomagać Żydom. Polacy uratowali więcej Żydów niż jakikolwiek inny naród na świecie: uratowaliśmy pomiędzy 100-150 tys. Żydów. Około 1 miliona Polaków było zaangażowanych w pomoc Żydom. To najwięcej Polaków jest odznaczonych Medalem żydowskiego instytutu Yad Vashem “Sprawiedliwi wśród narodów świata”.

Podczas II wojny światowej Niemcy zabili ok. 6 milionów Polaków, w tym 3 miliony Żydów, obywateli polskich. Zginęło ok. 20% ludności przedwojennej Polski. Niemcy zabili ponad 90% polskich Żydów. Największe straty osobowe, jak i materialne podczas II wojny światowej poniosła Polska!

Wielu Żydów ramię w ramię z Polakami walczyło i zginęło jako oficerowie i żołnierze Wojska Polskiego w kampanii 1939 roku oraz w innych bitwach, np. o Monte Cassino.

Powyższe oświadczenie w języku angielskim:

http://ruch11listopada.pl/aktualnosci/statement-by-the-november-11th-movement-party-polish-jewish-relationships/

Nasz materiał video dotyczący tej sprawy (z angielskimi napisami):

https://www.youtube.com/watch?v=Lcpz5VhhTwo

oraz z angielskim lektorem:

https://www.youtube.com/watch?v=1gP9GJUNU8Q.