Partia polityczna Ruch 11 Listopada wyraża poparcie dla działania administracji Prezydenta Donalda Trumpa polegającego na zlikwidowaniu Kasema Sulejmaniego, uznawanego przez społeczność międzynarodową za terrorystę. Jednocześnie przypominamy, że Polskę i USA łączy historyczny i cywilizacyjny sojusz obrony wolności i wartości chrześcijańskich. Wolni Polacy od czasu rewolucji amerykańskiej zawsze stali u boku Wolnych Amerykanów.

W obecnej sytuacji geopolitycznej jasno widzimy nowe Imperium Zła: to komunistyczne Chiny, imperialna posowiecka Rosja oraz wojujący islam z Iranem na czele. Cały Wolny Świat, a szczególnie państwa Środkowej i Zachodniej Europy, powinien jasno stanąć wraz ze Stanami Zjednoczonymi, największą chrześcijańską republiką w dziejach ludzkości, do obrony naszej cywilizacji, wolności i życia.

Partia Ruch 11 Listopada wzywa Prezydenta i Rząd RP do zajęcia jasnego stanowiska jako sojusznika USA w toczącym się konflikcie cywilizacyjnym przeciw nowemu Imperium Zła.

Boże, błogosław Polsce!
Boże, błogosław Ameryce!
Boże, błogosław Wolnemu Światu!

Michał Fałek, Prezes Ruchu 11 Listopada
Andrzej Turczyn, Wiceprezes Ruchu 11 Listopada
pastor Paweł Chojecki, Wiceprezes Ruchu 11 Listopada