The November 11 Movement is concerned with the progressing ideologization of the European Union. Glorification of Charles Marx by the President of the European Commission Jean-Claude Juncker is an extreme manifestation of contempt for the victims of communism, especially those in Central and Eastern Europe. It’s not President Juncker’s poor health or his weak spot for alcoholic beverages that are to blame for this outrageous act. The consistent turn to the left that the European Union is currently experiencing makes us wonder whether the ideas of the Soviet Union and the Third Reich are the inspiration for the so-called European elites. What is more, we must ask whether those elites’ aim is not to create a totalitarian regime. The fact that the People’s Republic of China and the European Union share both views and aims concerns us deeply and induces us to reconsider the future of Poland and our involvement both in the Union and relations with China. Only the group of U.S. Congressmen have taken a definite stand on the outrageous statement made by Mr Juncker. This confirms the rightness of the idea of rapprochement between Poland and the United States of America with Donald Trump as President.

Marian Kowalski
Pastor Pawel Chojecki
Attorney Andrzej Turczyn
– Leaders of the November 11 Movement,
the only anti-Communist and Biblical party in Poland`s history

Polska partia antykomunistyczna potępia Junckera!

Partia Ruch 11 Listopada z niepokojem obserwuje postępującą ideologizację Unii Europejskiej. Gloryfikowanie Karola Marksa przez przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera to skrajny przejaw pogardy dla ofiar komunizmu, zwłaszcza w Europie centralnej i wschodniej. Wina za ten wybryk nie może być zrzucona na stan zdrowia pana Junkcera ani na jego słabość do używek. Konsekwentny skręt Unii Europejskiej w lewo zmusza do postawienia pytania, czy idee Związku Radzieckiego i Trzeciej Rzeszy nie stanowią inspiracji dla tzw. elit europejskich i czy ich celem nie jest stworzenie totalitarnego reżimu. Wspólnota poglądów i cele Chin Ludowych oraz Unii Europejskiej budzą niepokój i skłaniają do rozważenia przyszłości Polski i dalszego uczestnictwa we wspólnocie i relacji z ChRL. Jedynie przedstawiciele Kongresu USA zajęli stanowisko w sprawie haniebnego wybryku pana Junckera, co potwierdza słuszność idei zbliżenia Polski i USA kierowanych przez Prezydenta Donalda Trumpa.

Marian Kowalski, prezes
pastor Paweł Chojecki, wiceprezes
mecenas Andrzej Turczyn, wiceprezes
– liderzy Ruchu 11 Listopada, jedynej antykomunistycznej i biblijnej partii w historii Polski

 

Kongres Stanów Zjednoczonych
Waszyngton, DC 20515

1 Maja 2018

Jego Ekscelencja
Przewodniczący Jean-Claude Juncker
Rue de la Loi 200
1049 Bruksela
Belgia

Szanowny Panie Przewodniczący,

Mocno nalegamy, aby nie uczestniczył Pan i nie przemawiał na zaplanowanym na 5 maja odsłonięciu pomnika Karola Marksa, który został podarowany miastu Trewir przez Chińską Republikę Ludową – państwo, które dziś kontynuuje marksistowskie dziedzictwo represji i terroru. Marksizm jest toksyczną ideologią, która doprowadziła do masowych śmierci, tortur i zniewolenia, wszędzie gdzie została wprowadzona. Reżimy marksistowskie są odpowiedzialne za zamordowanie 65 milionów ludzi w Chinach, ponad 20 milionów w Związku Sowieckim i ponad 2 milionów w Korei Północnej. Liczba ofiar komunizmu wynosi co najmniej 100 milionów zabitych, co czyni go najbardziej niszczącą ideologią w historii ludzkości.

Obrońcy Marksa często mówią, że nie ponosi on odpowiedzialności za to, co komunistyczne reżimy zrobiły długo po jego śmierci, ale to marksistowscy dyktatorzy, którzy zmasakrowali swoje własne narody, wprowadzały ideologię komunistyczną w polityczną praktykę. W 1848 roku Karol Marks w artykule prasowym chwalił „rewolucyjny terror” jako jedyną metodę, która może skrócić „śmiertelną agonię starego społeczeństwa i krwawe skurcze porodowe nowego społeczeństwa”. Jego przyjaciel i współpracownik Fryderyk Engels stwierdził w 1849 roku, że „kolejna wojna światowa będzie skutkować zniknięciem z powierzchni ziemi nie tylko klas reakcyjnych i dynastii, ale także całych reakcyjnych narodów” – to masowe morderstwo Engels widział jako „krok naprzód”. Przemoc i marksizm idą ręka w rękę.

Decyzja rady miasta Trewir o przyjęciu w prezencie od Chin pomnika Karola Marksa jest zniewagą dla milionów Europejczyków, którzy cierpieli przez pół wieku pod marksistowskimi dyktaturami. Wielu z nich było niesprawiedliwie więzionych i torturowanych, członkowie ich rodzin i przyjaciele byli więzieni, torturowani i zabijanie w imię marksizmu – nie mówiąc o setkach milionów ludzi w Chinach, Wietnamie, Korei Północnej i Kubie, którzy wciąż cierpią pod dyktaturami marksistowskimi

Jeśli przemówi Pan podczas odsłonięcia pomnika 5 maja, nalegamy aby nie honorował Pan Karola Marksa w żaden sposób, ale raczej powiedział prawdę o tym człowieku, którego pisma wzywały do tyranii i morderstw, które były i są popełniane w jego imię i aby uhonorował Pan ofiary marksizmu.

Z poważaniem,

CHRISTOPHER H. SMITH, członek Kongresu,
współprzewodniczący Kongresowej Grupy Ofiar Komunizmu

Kongresmen DANIEL LIPINSKI, członek Kongresu,
współprzewodniczący Kongresowej Grupy Ofiar Komunizmu

MARCY KAPTUR, członek Kongresu,
współprzewodnicząca Kongresowej Grupy Ofiar Komunizmu

DENNIS A. ROSS, członek Kongresu,
współprzewodniczący Kongresowej Grupy Ofiar Komunizmu